Teenused

Dokumendihaldustarkvara Alfresco juurutamine ja järelvalve

Dokumendihaldustarkvara aitab tõsta ettevõtte efektiivsust parandades informatsiooni kättesaadavust ja jagamist töötajate vahel. Olukord, kus erinevad dokumendid asuvad mitmetes arvutites üle kogu organisatsiooni põhjustab tarbetut ajakulu, mis tekib nende jagamisel. Tihti võib osa informatsiooni edasi-tagasi saatmisel kaduma minna või kahjustuda. Selliste probleemide vältimiseks sobib firmasisese dokumendihaldussüsteemi kasutusele võtmine.

Loe veel

Veebilehtede loomine

Capital Net pakub ühe teenusena erinevate veebilehtede loomist ja nende järelvalvet. Omame pikaajalist kogemust veebikeskkondade ehitamisel. Hoolitseme selle eest, et loodav veebileht oleks koostatud täpselt kliendi soovide järgi ja et leht ei jääks seisma pärast selle loomist.

Loe veel

IT projektide juhtimine ja järelevalve

Pakume oma klientidele IT projektide juhtimise ja järelevalve teenust, et tagada kliendile tema projektide eesmärgipärasus ja efektiivseim kulgemine. Meie jaoks on oluline, et IT projektiga defineeritud tegevused oleks planeeritud ja teostatud asja- ja ajakohaselt ilma liigsete riskide ja põhjendamatute finantskuludeta. Pakume projektijuihtimise ja järelevalve teenust kogu IT projekti elutsükli vältel - visiooni määratlemisest kuni süsteemi ja protsesside ekspluatatsioonini.

Äri- ja süsteemianalüüs

Kõige olulisemaks eelduseks infosüsteemi planeerimisel ja rakendamisel on süsteemianalüüsi korrektne teostamine. Süsteemianalüüs ehk nõuete määratlemine keskendub ärivajaduste adekvaatsele hindamisele ja sellest tulenevalt infosüsteemi funktsionaalsuse ja arhitektuuri planeerimisele ja kirjeldamisele. Süsteemianalüüsi dokument on aluseks edasise arendusprotsessi planeerimisel ja elluviimisel.

Loe veel

Süsteemiarendus

OÜ Capital Net on kliendile usaldusväärne ja profesionaalne partner terve infosüsteemi elutsükli vältel. Meie koostöö algab ärinõuete analüüsist ja infosüsteemi planeerimisest ning sisaldab süsteemi projekteerimist, arendamist ja testimist ning ekpluatatsiooni andmist. Vajadusel tagame süsteemi kasutamise jaoks vajaliku tehnoloogilise infratsruktuuri ja hooldusteenused võimaldamaks kliendi infosüsteemi ekspluateerimise etteantud teenustasemel. 

Strateegiline nõustamine

OÜ Capital Net meeskonnal on pikaajaline kogemus IT strateegilise juhtimise ja planeerimise valdkonnas. Pakume oma klinetidele stareegilise planeerimise tuge ja aitame leida vastust küsimusel "Kuidas kaasaegsed infotehnoogilised lahendused ja protsessid saaks loodud ja rakendatud viisil, mis kõige paremini toetavad ärieesmärke".

Oma analüüsides kasutame maailmas laialt tunnustatud IT juhtimise ja planeerimise standardeid milleks olulisemateks peame standardeid COBIT ja ITIL.

Tehnoloogiaauditid

SEO analüüs: Omame kompetentsi otsimootoriturunduse SEO (Search Engine Optimisation) meetodite vallas, oskame anda soovitusi kuidas koduleht veebis leitavaks  teha. Teostame kasutusmugavuse analüüsi.