Portfoolio

Capital Net on meeskonna kaudu osalenud paljudes infotehnoloogia valdkonna projektides. Mõned neist:

Noorteseire e-keskond

Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid. Noorteseire elektrooniline keskond asub aadressil: www.noorteseire.ee

Capital Net OÜ on porjekti IT partner. Capital Net vastutab seireinfosüsteemi arendamise, haldamise ja majutamise eest. Täpsemalt uuri: info@capitalnet.ee.

Selfdiagnostics e-pood

Selfdiagnostics OÜ on 2008. aastal loodud teadus- ja arendusettevõte, kelle eesmärgiks on arendada ja tuua turule innovaatilisi meditsiiniseadmeid ning pakkuda valdkondlikku info- ja sisuteenust igale oma tervisest lugupidavale ühiskonnaliikmele.

Capital Net OÜ tegi ettevõttele kaasaegse täisfunktsionaalse e-poe. E-pood põhineb Drupal sisuhaldussüsteemil ja võimaldab hallata detailselt nii tellimusi kui ka e-poe kliente. Makselahendusena on realiseeritud Eesti pangalingid ja arvega maksmine. Lisaks e-poe funktsionaalsusele on veebilehele lisatud ka informatiivsed alamlehed, uudiste moodul, mitmekeelsuse tugi, integratsioon Facebook lehega ja muud.

E-Toimik

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. E-toimiku kaudu on võimalik esitada menetlejale dokumente ning jälgida menetluse käiku. Ligipääs on tagatud üksnes nendele menetlustele ja andmetele, millega isik on seotud.

Capital Net osales e-toimiku integratsiooniprojektis projektijuhtimise teenuse osutajana. Meie ülesandeks oli projektijuhtimise ja järelevalve teenuse osutajana korraldada Siseministeeriumi allasutuste infosüsteemide liitmine kesksüsteemiga ja viia läbi vastuvõtutestid.

 

Siseministeeriumi valitsemiseala IT organistasiooni ja protsesside analüüs

Siseministeerium ja tema valitsemisala moodustab kokku Eesti suurima ministeeriumi, kus töötab üle 10 000 töötaja. Oma igapäevatöös arendab ja suunab ministeerium sisejulgeoleku- ja regionaalvaldkonda.

Siseministeeriumi juhtkond seadis eesmärgiks suunata efektiivsemalt IT ressursse st. tõsta valitsemiseala IT võimekust ja kasutada paremini tehnoloogilisi võimalusi sisejulgeoleku ja regionaalvaldkonna arendamisel. Üheks meetmeks eesmärgi saavutamisel on infotehnoloogiaga seotud protsesside ja organisatsiooni korrastamine ja ühtsetele põhimõtetele allutatud juhtimismudeli rakendamine.

OÜ Capital Net poolt läbiviidud  Siseministeeriumi valitsemiseala IT organistasiooni ja protsesside analüüsi tulem oli lähteülesande IT protsesside ja organisatsiooniga seotud muudatuste elluviimine.

Analüüs hõlmas kõigi siseministeeriumi valitsemiseala organisatsioonide sh Siseministeeriumi, Politseiameti, Piirivalveameti, Päästeameti, Andmevara ja kohalike omavalitsustega seotud olulisemaid põhi- ja IT protsesse ning IT organisatsiooni.

Protsesside kirjeldamisel ja hindamisel võeti aluseks standard Cobit ja IT halduse hea tava ITIL- i teenuste halduse osa ITSM.